Bakalářská práce

Text ke stažení
Prezentace
Fotky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká (Biologická) fakulta
Katedra botaniky

Název:    Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?

Shrnutí:  Populace poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor) v současné době ustupují z krajiny. To může být způsobeno změnou obhospodařování krajiny. Pomocí vysévacího experimentu jsem se pokusil objasnit dispersal limitation a zároveň prověřil různé faktory, které by mohly omezovat rozšíření kokrhele. Zjistil jsem, že se semenáčky mohou dobře uchytit na poměrně vlhkých místech s malým množstvím opadu a živin. Jde většinou o louky, které jsou pravidelně koseny. Nicméně kosení v době květu může, kvůli jednoletosti rostliny a absenci semenné banky, vést k rychlému vymírání populací kokrhele.

Summary:  Populations of the hemiparasitic plant Rhinanthus minor are declining recently. The decline is probably caused by changing agricultural practices. Using a seed sowing experiment, I tried to demonstrate the dispersal limitation of this species, and at the same time, I examined several possible factors that could limit the Rhinanthus minor distribution. I found that seedlings of Rhinanthus minor can establish well in quite wet sites with low amount of litter and nutrients. This corresponds to meadows that are regularly mown. However, due to its annual life cycle and lack of persistent seed bank, mowing at the time of flowering could be detrimental for Rhinanthus minor populations.

Školitel: Prof. RNDr. Jan Lepš CSc. (Šuspa)