narozen:  22. března 1987, Děčín
bydliště: Hrdějovice (okres České Budějovice)

__________________________________________

Vzdělání

2002 - 2006 - Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku;
ročníková práce: "Jilmová alej podél silnice z Rakovníka do Pavlíkova a její zdravotní stav"
2006 - 2010 - Přírodovědecká fakulta JU (bakalářské studium, obor Biologie);
bakalářská práce: "Čím je omezováno rozšíření poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)?"
2010 - 2012 - Přírodovědecká fakulta JU (magisterské studium, obor Botanika);
magisterská práce: "Faktory ovlivňující populační dynamiku poloparazitické rostliny kokrhele menšího (Rhinanthus minor)"
2012 - 2018 - Přírodovědecká fakulta JU (doktorské studium, obor Botanika);
dizertační práce: "Ecology of rhinanthoid Orobanchaceae: Within- and between-site processes in metapopulations of selected grassland species"
__________________________________________

Konference

Česká společnost pro ekologii - téma Louky, Třeboň, březen 2010, přednáška.

PopBio2013, Tartu (Estonsko), květen 2013, přednáška.

Neplevelné parazitické rostliny, Namur (Belgie), září 2013, přednáška.

Botanická sekce při Správě CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, leden 2014, přednáška.

Česká botanická společnost - téma Management a obnova travinných ekosystémů, Praha, listopad 2014, poster.

PopBio2015, Tübingen (Německo), květen 2015, poster.

Česká společnost pro ekologii - téma Ekologie, České Budějovice, říjen 2015, poster.

Britská ekologická společnost, Edinburgh (Velká Británie), prosinec 2015, poster.

Setkání doktorandů rostlinné ekologie a botaniky, Tihany (Maďarsko), říjen 2016, přednáška.

Setkání doktorandů rostlinné ekologie a botaniky, Telč, říjen 2018, přednáška.

Mezinárodní asociace pro vegetační ekologii, Bremen (Německo), červenec 2019, přednáška.

__________________________________________

Publikace

Mudrák O., Mládek J., Blažek P., Lepš J., Doležal J., Nekvapilová E. & Těšitel J. (2014): Establishment of hemiparasitic Rhinanthus spp. in grassland restoration: lessons learned from sowing experiments. Applied Vegetation Science 17: 274-287. IF: 2,4.

Blažek P. & Lepš. J. (2015): Victims of agricultural intensification: Mowing date affects Rhinanthus spp. regeneration and fruit ripening. Agriculture, Ecosystems and Environment 211: 10-16. IF: 3,4.

Blažek P., Lepš. J., Fajmon K. & Těšitel J. (2016): Response of two hemiparasitic Orobanchaceae species to mowing dates: implications for grassland conservation and restoration practice. Plant Ecology and Evolution 149: 31-38. IF: 1,0.

Světlíková P., Blažek P., Mühlsteinová R. & Těšitel J. (2016): Tracing nitrogen flow in a root-hemiparasitic association by foliar stable-isotope labelling. Plant Ecology and Evolution 149: 39-44. IF: 1,0.

Těšitel J., Mládek J., Fajmon K., Blažek P. & Mudrák O. (2018): Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in a grassland biodiversity hotspot: hemiparasitic Rhinanthus major does better job than increased mowing intensity. Applied Vegetation Science 21: 104–112. IF: 2,5.

Galland T., Adeux G., Dvořáková H., E-Vojtkó A., Orbán I., Lussu M., Puy J., Blažek P., Lanta V., Lepš J., de Bello F., Carmona C. P., Valencia E. & Götzenberger L. (2019): Colonisation resistance and establishment success along gradients of functional and phylogenetic diversity in experimental plant communities. Journal of Ecology 107: 2090–2104. IF: 5,7.

Kassahun T., Pavlů K., Pavlů V., Pavlů L. & Blažek P. (2021): Effect of 15-year sward management on vertical distribution of plant functional groups in a semi-natural perennial grassland of Central Europe. Applied Vegetation Science 24: e12568. IF: 2,6.

Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. Preslia 93: 1–87. IF: 4,4.

Konečná M., Blažek P., Fibich P., Lisner A., Pech P. & Lepš J. (2021): Anthills as habitat islands in a sea of temperate pasture. Biodiversity and Conservation 30: 1081–1099. IF: 2,9.

Kassahun T., Pavlů K., Pavlů V., Pavlů L., Novak J. & Blažek P. (2021): Restoration management of cattle resting place in mountain grassland. PLoS ONE 16: e0249445. IF: 2,7.

Pavlů K., Kassahun T., Pavlů V., Pavlů L., Blažek P. & Homolka P. (2021): The effects of first defoliation and previous management intensity on forage quality of a semi-natural species-rich grassland. PLoS ONE 16: e0248804. IF: 2,7.

__________________________________________

Výuka

Aktuálně

Population Ecology

Biostatistics

Terénní praxe III. - Mohelno (exkurze)

Dříve

Biostatistika (cvičení)

Terénní praxe I. - Vomáčka (exkurze)

příležitostně - jiné exkurze, Canoco, Ekologie, oponent SGA, komise obhajob pro přijímací řízení, určování sterilních trav, aj.

školení bakalářských prací:
Šímová Š. (2017): Porovnání různých typů obhospodařování luk v předhůří Novohradských hor. Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice.
Fahs N. (2019): Ecological and Agricultural Evaluation of Different Grassland Management Strategies. Hochshule Bremen, Německo.

__________________________________________

Další pracovní aktivity

2014 - botanický průzkum a hodnocení biotopů v 16 EVL v kraji Vysočina
2015 - botanický průzkum vybraných jižních svahů na okraji dálnic v ČR
- hodnocení biotopů 4 k.ú. v okrese České Budějovice
- botanický průzkum a hodnocení biotopů 2 MZCHÚ na Benešovsku
2016 - botanický průzkum a hodnocení biotopů 1 MZCHÚ na Lounsku
- botanický průzkum a hodnocení biotopů na plánované trase dálnice D6 v Karlovarském kraji
2018 - 2024 - botanický průzkum a hodnocení biotopů 4 EVL v Jihočeském kraji