Botanické a zoologické průzkumy

13/17 ZO ČSOP Rak kdysi provedla několik biologických průzkumů. V současnosti provádím botanické průzkumy na své jméno jako magistr botaniky. Mohu nabídnout pouze takové průzkumy, ke kterým není potřeba zvláštní certifikát.

__________________________________________

Zpracované průzkumy:

Černý potok (Nouzov, 2007)

Chrášťanský potok (Lišany, 2006)

Hájevský potok (Hořesedly, 2006)

Potok Leština (Soseň, 2006)

__________________________________________